SAJWV - SAHGCA - Springbok Tak - Branch, Brakpan - Gauteng

Tak Dokumente

Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging - Springboktak, Brakpan : Webwerf Ontwerp
Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging - Springboktak, Brakpan : Webwerf Ontwerp
Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging - Springboktak, Brakpan
South African Hunter’s and Game Conservation Association - Springbok Branch, Brakpan
Springbok Juniors
SAJWV - SAHGCA - Springbok Tak - Springbok Branch, Brakpan

Wild gejag per lid - Statistiek. Stuur jou statistieke aan ons.

Laai vorm af

Dokumente wat aangevra kan word by ons Tak.

Kontak Ronel Enslin by 011 744 1525 of epos navraag  

Stuur epos aan Springboktak >

1   1 A 01 Dekbrief saam met Takbeleid CD.pdf

2   2 A 01 Takbeleid AFRIKAANS.pdf

3   3 A 1.1 A-Gedragskode en Disiplinere Prosedure Lede.pdf

4   4 A 1.2 B-Interne Reëls.pdf

5   5 A 1.3 C-Konstitusie.pdf

6   6 A 1.5 X-Finansiele riglyne.pdf

7   7 A 1.6 BB-Handleiding vir aansoek om Toegewyde Jagter status.pdf

8   8 A 1.8 PP-Takreglement.pdf

9   9 A 1.9 QQ-Kommunikasiebeleid.pdf

10   10 A 2.6 W-Strategiese werksessie.pdf

11   11 A 2.9 CC-Takkenteken.doc

12   12 A 2.10 EE-Nominasievorm.pdf

13   13 A 2.11 FF- Jagregister-uitnodiging aan jagbestemmings.pdf

14   14 A 2.12 GG-Jagregister-handleiding vir takke.pdf

15   15 A 2.14 II-Takevaluasieprogram.pdf

16   16 A 2.15 JJ-Maandelikse takaktiwiteiteverslag.xls

17   17 A 2.17 MM-Indeling van Takke in Streke.pdf

18   18 A 2.18 NN-Takbefondsingsmodel.pdf

19   19 E 01 Branch Policy.pdf

20   20 E 01 Covering letter with Branch Policy.pdf

21   21 E 1.2 B-SAHGCA Internal Rules.pdf

22   22 E 1.3 C-SAHGCA Constitution.pdf

23   23E 1.9 QQ-Communication Policy.pdf

24   24 E 2.1 D-Branch transfer.doc

25   25 E 2.10 EE-Nomination form.pdf

26   26 A 2.16 KK-Evaluering van takbestuursposte.xls

27   27_A 2.1 D-Takoorplasing.doc

28   28_A 2.2 E-Takstigtingsportfeulje.doc

29   29_A 2.3 G-Notule van takbestuurvergadering.doc

30   30_A 2.4 J-Takvergaderingagenda.xls

31   31_A 2.5 K-Takskietdagagenda.doc

32   32_A 2.7 Y-Lys van taktoerusting.xls

33   33_A 2.13 HH-Rekord van Jagbestemmings.xls

SAJWV - SAHGCA - Springbok Tak - Branch, Brakpan - Gauteng

1 - Excel

Laai af in Excel, voltooi en epos aan Jakes : jakes.vdm@telkomsa.net. >           laai af

2 - PDF

Laai af, druk uit, voltooi en handig in by die takkantoor, maandelikse

lede vergadering of by die skietbaan met die maandelikse skietdag. >             laai af

SAJWV - SAHGCA - Springbok Tak - Branch, Brakpan - Gauteng
Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging - Springboktak, Brakpan : Webwerf Ontwerp

Tak Dokumente

SAJWV - SAHGCA - Springbok Tak - Branch, Brakpan - Gauteng

Wild gejag per lid - Statistiek. Stuur jou statistieke aan ons.

Laai vorm af

1 - Excel

Laai af in Excel, voltooi en epos aan Jakes :

jakes.vdm@telkomsa.net. >           laai af

2 - PDF

Laai af, druk uit, voltooi en handig in by die takkantoor,

maandelikse lede vergadering of by die skietbaan met

die maandelikse skietdag. >             laai af

Dokumente wat aangevra kan word by ons Tak.

Kontak Ronel Enslin by 011 744 1525 of epos navraag  

Stuur epos aan Springboktak >

1   1 A 01 Dekbrief saam met Takbeleid CD.pdf

2   2 A 01 Takbeleid AFRIKAANS.pdf

3   3 A 1.1 A-Gedragskode en Disiplinere Prosedure

    Lede.pdf

4   4 A 1.2 B-Interne Reëls.pdf

5   5 A 1.3 C-Konstitusie.pdf

6   6 A 1.5 X-Finansiele riglyne.pdf

7   7 A 1.6 BB-Handleiding vir aansoek om Toegewyde

    Jagter status.pdf

8   8 A 1.8 PP-Takreglement.pdf

9   9 A 1.9 QQ-Kommunikasiebeleid.pdf

10   10 A 2.6 W-Strategiese werksessie.pdf

11   11 A 2.9 CC-Takkenteken.doc

12   12 A 2.10 EE-Nominasievorm.pdf

13   13 A 2.11 FF- Jagregister-uitnodiging aan

       jagbestemmings.pdf

14   14 A 2.12 GG-Jagregister-handleiding vir takke.pdf

15   15 A 2.14 II-Takevaluasieprogram.pdf

16   16 A 2.15 JJ-Maandelikse takaktiwiteiteverslag.xls

17   17 A 2.17 MM-Indeling van Takke in Streke.pdf

18   18 A 2.18 NN-Takbefondsingsmodel.pdf

19   19 E 01 Branch Policy.pdf

20   20 E 01 Covering letter with Branch Policy.pdf

21   21 E 1.2 B-SAHGCA Internal Rules.pdf

22   22 E 1.3 C-SAHGCA Constitution.pdf

23   23E 1.9 QQ-Communication Policy.pdf

24   24 E 2.1 D-Branch transfer.doc

25   25 E 2.10 EE-Nomination form.pdf

26   26 A 2.16 KK-Evaluering van takbestuursposte.xls

27   27_A 2.1 D-Takoorplasing.doc

28   28_A 2.2 E-Takstigtingsportfeulje.doc

29   29_A 2.3 G-Notule van takbestuurvergadering.doc

30   30_A 2.4 J-Takvergaderingagenda.xls

31   31_A 2.5 K-Takskietdagagenda.doc

32   32_A 2.7 Y-Lys van taktoerusting.xls

33   33_A 2.13 HH-Rekord van Jagbestemmings.xls